Ziektes.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezichtleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer Mr. R.B. Gerretsen (voorzitter) (Co-head Corporate Litigation bij Windt Le Grand Leeuwenburgh)
Mevrouw prof. mr. T.J. Mellema – Kranenburg (Partner bij Verhees Notarissen)
Prof. Dr. E.J. Kuipers (Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC)
Drs. O.F.J. Paijmans (Algemeen Directeur van Meijers Assurantiën)
De heer C.Th. Reckers
De heer J.G.A. Rijnierse

Reglementen

In de reglementen van respectievelijk de Raad van Toezicht en de directie zijn alle niet in de statuten belegde zaken vastgelegd.

Bekijk hier het directiereglement

Bekijk hier het Raad van Toezicht reglement