Nalaten en schenken

HELPEN VOOR NU ÉN VOOR DE GENERATIES NA ONS

Het Erasmus MC werkt hard aan een betere gezondheid voor ieder mens. U kunt helpen door te schenken aan de Erasmus MC Foundation of ons op te nemen in uw testament. Uiteraard bepaalt u zelf aan welke ziekte (bv. kanker) uw gift ten goede komt. De Erasmus MC Foundation is een erkend goed doel (ANBI status). Uw schenking, erfstelling of legaat is helemaal belastingvrij.

Hoe kunt u ons steunen?

Periodieke schenking:
U schenkt jaarlijks een vast bedrag aan het Erasmus MC, gedurende 5 jaar of meer. Deze schenking is volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Download hier het schenkingsformulier: Periodieke Schenking Erasmus MC Foundation

U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:
Stichting Erasmus MC Foundation
Antwoordnummer 80133
3080 VB Rotterdam

Nalaten:

  • Testament: u kunt de Erasmus MC  Foundation opnemen in uw testament en erfgenaam maken van uw nalatenschap.
  • Erfstelling: u kunt een bepaald percentage van de erfenis, zoals vastgelegd in een notariële akte, ten gunste laten komen van het Erasmus MC.
  • Legaat: u kunt een vastgesteld bedrag of goederen ten gunste laten komen van het Erasmus MC.

Heeft u vragen?
Wij informeren u graag (010 – 70 32 804 of stel uw vraag via secretariaat.foundation@erasmusmc.nl). Maar u kunt ook terecht bij uw notaris, die de legaten en erfstellingen vastlegt.