Ziektes.

Nalaten:

Nalatenschappen zijn voor de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek onmisbaar: het bestrijden van ziektes is namelijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een traject van vallen en weer opstaan, van stap voor stap meer kennis vergaren om onze gezamenlijke ambitie waar te maken: “een gezonde toekomst voor iedereen”.

Een van de manieren om hier aan bij te dragen is het opnemen van de Erasmus MC Foundation in uw testament. Over een schenking via het testament hoeft geen belasting betaald te worden.

Er zijn verschillende manieren waarop u aan de Erasmus MC Foundation of aan één van de fondsen kunt nalaten:

1. Testament: u kunt de Erasmus MC  Foundation opnemen in uw testament en erfgenaam maken van uw nalatenschap.

2. Erfstelling: u kunt een bepaald percentage van de erfenis, zoals vastgelegd in een notariële akte, ten gunste laten komen van het Erasmus MC.

3. Legaat: u kunt een vastgesteld bedrag of goederen ten gunste laten komen van het Erasmus MC.

Een testament moet altijd opgesteld door een notaris. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met Margot Bleeker (010 – 70 34 802 of foundation@erasmusmc.nl) en met uw eigen notaris.