Ziektes.

Gedragscodes en reglementen

De Erasmus MC Foundation en alle fondsen die onder de foundation vallen hechten grote waarde aan transparantie en naleving van gedragsregels en wetgeving van de goede doelen branche.

Richtlijnen en gedragscodes:

Klachten:

Een klacht is een schriftelijke of mondelinge uiting van ontevredenheid over de geboden diensten en/of activiteiten van de organisatie Stichting Erasmus MC Foundation. Lees hier verder hoe u met een klacht bij ons terecht kunt en hoe de Erasmus MC Foundation met klachten omgaat.