ANBI & Verantwoording

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan de Erasmus MC Foundation kan hierdoor fiscaal voordelig zijn.

Meer informatie over ANBI’s en giften vindt u op www.belastingdienst.nl.

Bank: NL88 INGB 0000 0029 95
KvK: 41128623
RSIN: 816053327

Link to: Jaarverslagen en beleidsplanLink to: Reglementen en gedragscodes